Liczne szkolenia

i spotkania u producentów urządzeń, pomagają nam w poznawaniu najnowszych rozwiązań a także gwarantują nam udział w ich tworzeniu.

Niezdefiniowany
Zdjęcia: